050 IT - Groningen bij nacht, 
Netsuite, ERP, CRM, eCommerce, Business Intelligence, Suitesuccess, Suiteworld
050 IT - Groningen Martinitoren, 
Netsuite, ERP, CRM, eCommerce, Business Intelligence, Suitesuccess, Suiteworld
050 IT - Groningen Vismarkt, 
Netsuite, ERP, CRM, eCommerce, Business Intelligence, Suitesuccess, Suiteworld
050 IT - Groningen Reitdiephaven, 
Netsuite, ERP, CRM, eCommerce, Business Intelligence, Suitesuccess, Suiteworld
(placeholder)
050 IT uw Netsuite partner

Implementatie

Als ondernemer staat voor de uitdagende taak om een implementatie te laten slagen. U weet hoe uitdagend een implementatie kan zijn omdat er veel factoren zijn die het al dan niet slagen van een implementatie kunnen beinvloeden. De software of dienst kan de juiste zijn, maar wanneer de vaardigheden van uw eigen personeel en het gedrag er niet goed op aansluiten, of wanneer er onvoldoende draagvlak is in de organisatie, kan de implementatie suboptimaal uitpakken. Onze ervaren implementatiespecialisten helpen u graag bij het succesvol implementeren van veranderingen en verbeteringen in uw organisatie.

  •     complexe organisatiestructuren en ingewikkelde processen

     •     geen duidelijke visie op verandering of onvoldoende draagkracht doelstellingen

     •     geen overeenstemming over strategie van de verandering

     •     geen veilige leeromgeving

     •     het ontbreken van voldoende aandacht voor veranderingsproces

     •     haperend of incompetent projectmanagement


Het is bekend dat ongeveer 60% van alle implementatietrajecten door bovenstaande oorzaken niet de gewenste resultaten behaalt of zelfs compleet mislukt. Reden om verandering dus gestructureerd aan te pakken!

Veel implementaties falen door:

De meerwaarde van 050 IT

Ons doel is altijd om uw bedrijf intelligenter te maken. We noemen vijf aspecten die van belang zijn om het implementeren tot een succes te maken.


Doelstellingen bepalen: is voor alle medewerkers en managers duidelijk op welke manier de implementatie gaat bijdragen aan de doelstellingen?


Strategie bepalen: is voor iedereen duidelijk op welke manier de implementatie de  strategie ondersteunt?


Processen scherp stellen: hoe moeten de nieuwe en gewijzigde processen gaan lopen, welke veranderingen zijn daarbij van belang en zijn de rollen daarin duidelijk?


Software beoordelen: op welke momenten in het proces worden medewerkers ondersteund door het de software en op welke niet? Waar zitten eventuele hobbels die invoering bemoeilijken? Wat zijn ieder's verwachtingen hierbij?


Personeel beoordelen: over welke vaardigheden dienen medewerkers tijdens en na de implementatie te beschikken?Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het verzorgen van de juiste opleidingen om uw personeel op een hoger niveau te brengen. 050 IT stelt samen met uw organisatie de opleidingsdoelstellingen op en kan uw personeel opleiden of uw organisatie in staat stellen om zelf de opleidingen uit te voeren.