In deze Proclaimer (disclaimer) wordt verstaan onder:

'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met 050 IT via haar online website in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.


Op deze pagina vindt u de Colofon en de Proclaimer van 050 IT. Hierin staat hoe wij met persoonsgegevens en auteursrecht omgaan. Tevens vindt u hier onze Kamer van Koophandel (KvK) gegevens.


Proclaimer

050 IT vindt correcte informatie erg belangrijk, daarom hanteren wij geen ‘disclaimer’, maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We steken ons niet weg achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Profource. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten via ons contactformulier.


Privacy

Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

URL’s (of links) die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van BSIC Solutions, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.


Auteursrecht

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van 050 IT of haar eigenaren en enkel met bronvermelding.


Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Kamer van Koophandel

050 IT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 68911793.


Colofon

Tekst: 050 IT; Jorryt Nijholt

Fotografie: Jorryt Nijholt; Shutterstock

Ontwerp: Jorryt Nijholt

          

- De toppers van 050 IT -